In 2019 stegen de zorguitgaven met 5,2 procent, wat de grootste stijging is sinds 2009. De uitgaven aan kinderopvang stegen met 11 procent het meest, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Over het hele jaar werd er 4,8 miljard euro aan kinderopvang besteed. Dat komt door een toename van het aantal kinderen én het aantal opvanguren, maar ook door hogere tarieven als gevolg van strengere kwaliteitseisen. Die schrijven bijvoorbeeld voor dat er meer medewerkers aanwezig moeten zijn per hoeveelheid kinderen.

Na de kinderopvang zag de verpleging, verzorging en thuiszorg de grootste uitgavenstijging. Het ging om 6,9 procent, waarmee de totale uitgaven op 20,2 miljard euro kwamen. Dit komt deels door de middelen die aan verpleeghuizen ter beschikking zijn gesteld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook door een toename van het aantal verleende dagen zorg.

In totaal bedroegen de zorguitgaven in 2019 106,2 miljard euro, wat ruim 5 miljard euro meer is dan in 2018. Per persoon werd er gemiddeld 6.120 euro aan zorg uitgegeven, wat 263 euro meer is dan een jaar eerder.