De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet een diepe economische crisis als gevolg van de coronapandemie. De centrale bank gaat voor 2020 uit van een krimp van de Nederlandse economie met 6,4 procent. DNB spreekt van een historisch dieptepunt.

De grootste klap valt in het tweede kwartaal van dit jaar. Daarna treedt langzaamaan herstel op, aldus DNB maandag in de halfjaarlijkse raming voor de Nederlandse economie. Volgend jaar zou het bruto binnenlands product (bbp) weer met 2,9 procent toenemen en voor 2022 wordt een groei van 2,4 procent voorzien.

Net als alle overheden en bedrijven houdt DNB nadrukkelijk een slag om de arm wat betreft de verwachtingen, omdat een crisis zoals deze, met wereldwijde lockdowns, niet eerder is voorgekomen. "Omdat de onzekerheden rond de raming groter zijn dan gebruikelijk is naast de raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld", zegt DNB.

De risico's neigen volgens directeur monetaire zaken Olaf Sleijpen van DNB wel naar het negatieve scenario. "Het positieve scenario gaat ervan uit dat vanaf nu alles goed gaat", aldus Sleijpen. "En er zijn delen in de wereld waar het aantal besmettingen nog sterk oploopt. Ook kan de impact op de financiële sector nog tegenvallen." Het negatieve scenario gaat uit van een krimp van maar liefst 11,8 procent.

De coronacrisis zorgt voor onzekerheid, consumenten verliezen het vertrouwen en als gevolg van de maatregelen dalen de inkomens. Dat zorgt ervoor dat de bestedingen verder afnemen, van zowel de consument als bedrijven en buitenlandse afnemers. Alleen de overheid geeft meer uit, waardoor het tekort verder oploopt. Maar dat kan Nederland volgens de centrale bank wel hebben.

Overheidsfinanciën zijn goed werkende airbag

Sleijpen: "De overheidsfinanciën functioneren als een soort airbag. We staan er goed voor en we kunnen dit hebben. De overheidsschuld blijft houdbaar." DNB waarschuwt wel dat de overheid de tekorten niet te snel weer moet willen terugdringen.

DNB verwacht dat de werkloosheid dit jaar oploopt tot 4,6 procent van de beroepsbevolking en volgend jaar naar 7,3 procent. "In 2022 volgt weer een daling naar 5,7 procent." Vooral flexwerkers en zzp'ers krijgen het zwaar te verduren. Maar ook mensen in loondienst zullen minder te besteden krijgen. "De koopkracht daalt dit jaar met 1 procent."

Een U-recessie met een hangend rechterbeentje

Aan economische neergangen wordt vaak een letter gekoppeld, om duidelijk te maken hoe snel de neergang gaat, hoelang de weg naar herstel duurt én of dat herstel houdbaar is. "Het is niet helemaal een V", zegt Sleijpen desgevraagd. "Ons scenario is meer een U waarbij het rechterbeentje er een beetje bij hangt, waardoor je in een soort L terechtkomt."

Dan stelliger: "Het wordt waarschijnlijk een U, uitgaand van herstel volgend jaar, en misschien een W." Dat zou betekenen dat we door de coronapandemie over een paar jaar opnieuw in een recessie belanden.