Vakbond FNV wil dat de kortdurende WW-uitkeringen verlengd worden tot 1 oktober. Daarmee zou de steunperiode voor onder meer flexwerkers gelijk worden gesteld aan die voor bedrijven.

FNV komt hiermee op voor bijvoorbeeld flexwerkers die vaak weinig of geen WW-rechten hebben.

Veel flexwerkers hebben een kortdurende WW opgebouwd, waarvan zij sinds de uitbraak van de coronacrisis gebruikmaken. Deze uitkering duurt drie maanden en loopt voor velen de komende periode ten einde.

De grootste vakbond van Nederland merkt op dat veel werklozen na afloop van de WW-uitkering naar de gemeente moeten stappen voor een bijstandsuitkering. Veel flexwerkers komen volgens FNV echter niet aan aanmerking voor bijstand.

Om "Amerikaanse toestanden" te voorkomen, pleit FNV voor een verlenging van de kortdurende WW-uitkering voor onder meer flexwerkers.

Een groot deel van de recente bijstandsinstromers is jonger dan 35 jaar, zo bleek donderdag uit cijfers van Divosa Benchmark Werk en Inkomen.