Als bijstandsontvangers niet verplicht worden om te solliciteren, wordt hun kans op het vinden van werk daarmee niet kleiner. Dat concludeert het CPB donderdag aan de hand van verschillende bijstandsexperimenten. Dit duidt erop dat deze verplichting mensen niet aan het werk helpt.

In Nederland geldt voor mensen met een bijstandsuitkering een sollicitatieplicht. "Het is opvallend dat er geen significant negatief effect op de baankans is als deze plicht komt te vervallen", stelt CPB-onderzoeker Egbert Jongen.

Dat effect bleek er namelijk wel te zijn bij eerder onderzoek onder ouderen met een WW-uitkering. De kans op het vinden van een nieuwe baan werd bij deze groep kleiner als de sollicitatieplicht was vervallen.

Er werd echter in de uitgangssituatie bij bijstandsontvangers vaak al niet streng gecontroleerd op sollicitaties, nuanceert Jongen. Het kan dus zijn dat sommige mensen überhaupt al niet veel solliciteerden.

Het CPB concludeert verder dat positieve aandacht zoals begeleiding bijstandsontvangers soms juist wel sneller aan een baan kan helpen. Meer mogelijkheden bieden om naast de uitkering bij te verdienen, heeft in sommige gevallen ook een positief effect op de baankans.