De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal jongeren zonder werk wereldwijd enorm is toegenomen. Meer dan een op de zes verloor werk, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid.

Volgens de IAO zijn er in het eerste kwartaal van 2020, omgerekend in uren, 135 miljoen fulltimebanen verloren gegaan door de uitbraak. In het lopende kwartaal zou dit zelfs gaan oplopen tot 305 miljoen fulltimebanen.

Door de afname van de werkgelegenheid is de positie van starters, en daarmee vaak van jongeren, behoorlijk verslechterd. Dit komt mede doordat zij vaak al geen vast contract hebben of in flexconstructies werken. De jongeren die nog wel werk hebben, zien hun aantal uren met gemiddeld 23 procent afnemen.

De studie toont volgens de IAO verder aan dat landen die kiezen voor het uitvoerig testen en opsporen van het coronavirus een minder verstoorde arbeidsmarkt hebben. Daar ligt de gemiddelde daling van de werkuren de helft lager in vergelijking met landen die dit niet doen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort