Netbeheerder TenneT, nu nog volledig in handen van de Nederlandse staat, wordt mogelijk deels Duits. Het bedrijf is ook actief op de Duitse markt en staat met name daar voor grote investeringen. Daarom is nu met de Duitse staat afgesproken dat gekeken wordt of die medeaandeelhouder kan worden.

Dat heeft het ministerie van Financiën dinsdag bekendgemaakt. In de komende jaren zijn miljarden nodig om investeringen te doen in de elektriciteitsnetten in verband met de energietransitie; de overgang naar meer duurzame vormen van elektriciteit.

"In de afgelopen periode zijn behalve aandeelhouderschap door de Duitse staat meerdere opties onderzocht voor het aantrekken van kapitaal", aldus Financiën. Het kabinet heeft echter een voorkeur voor het scenario waarin de Duitse staat mede-eigenaar wordt.

"Uit verkennende gesprekken is gebleken dat ook de Duitse staat toegevoegde waarde ziet om de mogelijkheden voor een investering in TenneT te onderzoeken." Uiterlijk begin 2021 zou er een akkoord moeten zijn.

40 tot 50 miljard euro aan investeringen

De komende maanden wordt gekeken hoe precies invulling gegeven kan worden aan het gezamenlijk eigendom. "Hierbij zal onder meer aandacht zijn voor het borgen van de publieke belangen zoals de leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid."

Uitgangspunt is ook dat Nederland in de toekomst alleen betaalt voor de investeringen die in Nederland worden gedaan. TenneT zou in de periode tussen nu en 2029 zo'n 40 tot 50 miljard euro moeten investeren. "Hiervan is het benodigde extra eigen vermogen dat door de aandeelhouders moet worden opgebracht geschat op 5,3 miljard euro."

Als geen overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe eigendomsverhoudingen, zal Nederland ook kapitaal moeten storten voor het Duitse deel van TenneT om de kredietwaardigheid op peil te houden.