Woningcorporatie Vestia heeft met accountants van KPMG en Deloitte een schikking van 25 miljoen euro getroffen vanwege hun rol in het derivatenschandaal. De corporatie verweet de accountants dat ze goedkeurende verklaringen hadden afgegeven voor de jaarrekening, ondanks de problemen met de derivaten. Met de schikking is de strijdbijl nu begraven, schrijft Vestia vrijdag.

In 2012 kwam de woningcorporatie in de problemen door derivaten, financiële producten waarmee risico's zoals een rentestijging of -daling kunnen worden afgedekt. Met omstreden contracten gokte de corporatie op een rentestijging, terwijl de rente juist daalde. Dat had grote economische schade tot gevolg.

Vestia verweet de accountants van KPMG en Deloitte dat ze goedkeurende verklaringen hadden afgegeven voor de jaarrekening.

"Als onderdeel van de schikking betalen de accountants 25 miljoen euro aan Vestia", vertelt een woordvoerder van de corporatie. In de schikking is vastgelegd dat zij hiermee geen schuld of aansprakelijkheid erkennen.

De juridische procedures waar Vestia sinds de problemen van 2012 in verzeild is geraakt, zijn daarmee nog niet afgerond. "We zijn nog in gesprek over schikkingen met vijf financiële instellingen waaronder Barclays", aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer deze procedures afgerond zullen worden.