De betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg staat onder druk, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag in de monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020. Het groeiend aantal patiënten en de introductie van nieuwe geneesmiddelen zijn de oorzaak van de toegenomen financiële druk.

Tussen 2012 en 2018 groeiden de uitgaven aan dure geneesmiddelen hierdoor van respectievelijk 6,8 procent naar 9,5 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg.

De verwachting is dat de kosten blijven stijgen, doordat vrijwel alle patenten op dure medicijnen doorlopen en er daarnaast ook meer nieuwe, dure middelen bij komen.

Hoewel de toegankelijkheid van de geneesmiddelen volgens de zorgautoriteit niet in het geding is, moet er door alle betrokken partijen wel iets gedaan worden om dit zo te houden. Zo moeten zorgverzekeraars en ziekenhuizen met fabrikanten blijven onderhandelen, om korting te bedingen. Dat laatste blijkt vaak flink voordeel op te leveren.

De monitor werd voor uitbraak van het coronavirus opgesteld. Overigens vallen de middelen waar door de uitbraak een tekort aan is ontstaan niet onder de categorie 'dure geneesmiddelen', verduidelijkt de NZa.