Er is een spoedwet in de maak zodat ouders die onterecht kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen, zo snel mogelijk het geld terugkrijgen. Om dat te kunnen doen, moet de wet worden aangepast. Daarvoor is een voorstel ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van State. Dat maakt het ministerie van Financiën vrijdag bekend.

"De voorgestelde wet regelt een aantal zaken die nodig zijn om over te kunnen gaan tot herstel en tegemoetkoming van de ouders."

De wet moet drie zaken regelen. In de eerste plaats dat ouders die meer dan vijf jaar geleden ten onrechte de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, nu snel hun geld terugkrijgen. Ook moet deze wet regelen dat het in de toekomst niet meer op dezelfde wijze mis kan gaan.

"Een ander punt is het instellen van een vangnetbepaling. Die is bedoeld voor getroffen ouders die in zeer schrijnende situaties zitten en waarbij de overige regelingen onvoldoende hulp bieden", aldus het ministerie.

De wet zou in juli in werking kunnen treden.