Het faillissement van het Slotervaartziekenhuis is na zeventien maanden afgerond nu er een akkoord is bereikt met de schuldeisers. Dat melden de curatoren en het voormalig bestuur donderdag.

Bijna zestienhonderd crediteuren dienden vorderingen in bij het ziekenhuis. De curatoren spreken dan ook van een historisch akkoord. "Het beëindigen van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland."

De voormalig bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van het ziekenhuis laten weten "verheugd" te zijn met het akkoord. Toch benadrukken ze ook dat ze van mening blijven dat het ziekenhuis ook zonder faillissement had gekund. De werkzaamheden hadden dan geleidelijke afgebouwd kunnen worden naar een uiteindelijke sluiting.

"Het is de vraag of de ziekenhuiscapaciteit in Amsterdam voldoende is en blijft", stellen de partijen verder. Wel noemen ze het crediteurenakkoord "het best bereikbare resultaat onder de huidige omstandigheden".