Een verhoging van het minimumloon heeft minder effect op de werkgelegenheid dan tot dusver werd verondersteld. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van nieuwe inzichten uit de internationale literatuur, meldt het economische onderzoeksinstituut van de overheid donderdag.

Volgens het CPB hebben zij zich in eerdere studies vooral verkeken op een afname van de vraag naar arbeid wanneer de prijs daarvan, het loon, verhoogd wordt. Het instituut zegt verder dat het loslaten van de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen het effect van een verhoging nog verder zal verkleinen.

Wanneer het minimumloon met 5 procent verhoogd wordt, leidt dat volgens het CPB nu tot een daling van de werkgelegenheid met ongeveer achttienduizend banen. "Naarmate het minimumloon verder verhoogd wordt, zal het aantal banen dat verloren gaat meer dan evenredig toenemen."

Als het wettelijke minimum bijvoorbeeld met 40 procent omhoog zou gaan, daalt de werkgelegenheid met meer dan 300.000 banen, aldus het CPB.

Indien de koppeling met uitkeringen wordt losgelaten, daalt het effect op de werkgelegenheid flink. Bij een verhoging van 5 procent gaan dan nauwelijks nog banen verloren. Bij een toename van 40 procent wordt dat aantal gereduceerd tot zo'n 180.000 banen. "Door een stijging van de uitkeringen wordt werken minder aantrekkelijk", geeft het CPB daarvoor als verklaring.