Werk aan wegen, waterwegen, sluizen en de kust moeten tijdens de coronacrisis zoveel als mogelijk doorgaan. Waar mogelijk moet werk naar voren gehaald worden. Bovendien zal Rijkswaterstaat, als grote opdrachtgever, de bouwers sneller betalen.

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag bekendgemaakt. "Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden."

Behalve dat de sector daarmee geholpen wordt, is het ook handig om bijvoorbeeld werk aan de weg uit te voeren nu het veel rustiger is qua verkeer. "En dit zorgt er ook voor dat er minder hinder is wanneer het weer drukker is op de weg", aldus Van Nieuwenhuizen.

Onderhouds- en andere werkzaamheden die voor de korte termijn stonden gepland, zijn al naar voren gehaald of worden sneller uitgevoerd. "Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties uit de bouw de mogelijkheden om werkzaamheden die voor latere jaren gepland stonden, naar voren te halen."

Hele keten moet profiteren van sneller betalen

Daarmee wil de minister de orderportefeuille voor de sector ook voor de langere termijn gevuld houden. "De versnelling komt bovenop het eerdere impulspakket en de versnelling van beheer en onderhoud in 2020 en 2021." Daarvoor is dit jaar zo'n 100 miljoen euro extra uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro. "Ook voor de vaarwegen is er dit jaar 150 miljoen euro extra beschikbaar."

Rijkswaterstaat zal de betaaltermijnen terugbrengen tot een maand, als dat nog niet zo is. Ook wordt de rekening voor langer lopende projecten opgeknipt in stukjes waarbij elke maand geld binnenkomt bij de aannemers. Het is de bedoeling dat die aannemers hun rekeningen dan ook snel betalen zodat de hele keten daarvan profiteert.

Bouwend Nederland hoopt dat andere opdrachtgevers hier een voorbeeld aan nemen. "Ik roep de sector op dit betaalgedrag te kopiëren en zo ten goede te laten komen aan de hele keten", aldus voorzitter Maxime Verhagen.