De loonkostenregeling die is ingevoerd om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk te behouden, wordt aangepast. Werkmaatschappijen (bedrijven die tot een concern behoren) kunnen nu ook een beroep doen op de zogenoemde NOW-regeling.

Daar staan wel verplichtingen tegenover, zo laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) woensdag weten. De regeling wordt aangepast omdat door de eerdere bepaling waarbij het omzetverlies van het moederbedrijf leidend is, alsnog banen verloren zouden kunnen gaan.

Bedrijven die tijdens de crisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben, kunnen met de NOW-regeling maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. "Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling", aldus het ministerie.

"Bij sommige concerns zijn werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien, of zelfs nog winst maken", zegt het ministerie in een toelichting op de aanpassing. "Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20 procent omzetverlies."

Voorkomen dat bedrijven gaan schuiven met omzet

Maar omdat dit wel banen kan kosten, wordt de regeling nu aangepast. Het betreffende concern moet dan wel afzien van het uitkeren van eventueel dividend en bonussen, of het inkopen van eigen aandelen.

"Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst", aldus SZW.

Er moet volgens het ministerie worden voorkomen dat concerns "strategisch gedrag" gaan vertonen en gaan schuiven met kosten en omzet.