Vorig jaar noteerden de regio's Almere en Haarlemmermeer de grootste economische groei, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In beide gebieden groeide de economie met 4 procent, tegenover 1,8 procent groei in heel Nederland.

De lokale economie van Almere profiteert vooral van een groeiende bevolking en de goede resultaten van leasebedrijven die daar gevestigd zijn. Ook de handel en de bouw droegen bij aan de groei. In Haarlemmermeer groeide de economie onder meer door de groothandel en de luchtvaartsector die rond Schiphol is gevestigd.

Door de afname van de gaswinning was Groningen de enige provincie met een krimpende economie. Het ging om een afname van 0,9 procent. Exclusief de krimp van de gaswinning is de Groningse economie met 1,1 procent gegroeid.

Met 4,6 procent was Utrecht de provincie met de grootste economische groei. Flevoland en Noord-Holland volgden met respectievelijk 3,1 procent en 2,5 procent.

Van de vier grootste stedelijke agglomeraties groeide de economie van Utrecht met 5,9 procent het hardst. Deze groei was voor een groot deel te danken aan een gemeentelijke herindeling waardoor een stuk van Zuid-Holland aan Utrecht werd toegevoegd. Zonder die herindeling zou de economie met 2,3 procent zijn gegroeid.

De agglomeraties Amsterdam en Den Haag groeiden met respectievelijk 2,7 procent en 2,1 procent.