Bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen in het uiterste geval het vakantiegeld (deels) later betalen. "Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever eenmalig de vakantiebijslag op een later tijdstip of in termijnen betalen", laat vakbond FNV donderdag weten. De werknemer moet het daar wel mee eens zijn.

Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Het kan ook zo zijn dat een bedrijf of organisatie al in een cao of arbeidsovereenkomst heeft vastgelegd dat het bedrag op een ander moment wordt overgemaakt.

De vakbond krijgt op dit moment signalen dat bedrijven door de financiële gevolgen van de coronacrisis worstelen met de uitbetaling van het vakantiegeld op korte termijn. Vaak wordt dit bedrag in mei uitgekeerd. Om het vakantiegeld later dan is afgesproken uit te betalen, is volgens de FNV wel toestemming van de werknemer nodig.

"Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen." De vakbond wijst er ook op dat werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling van de overheid voor een tegemoetkoming in de loonkosten daarmee ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld krijgen.

"Boven op de loonsom komt 30 procent opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.