De winstbelasting voor multinationals moet omhoog, concludeert de Adviescommissie Belastingheffing van Multinationals in een rapport dat woensdag aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën werd aangeboden. Een pakket van zeven voorgestelde maatregelen moet naar schatting zo'n 600 miljoen euro extra belastinginkomsten per jaar opleveren.

Commissievoorzitter Bernard ter Haar spreekt van "twee sporen" waar de maatregelen langs lopen. Aan de ene kant zijn er belastingaanpassingen, en aan de andere kant moeten er maatregelen worden genomen om belastingontwijking moeilijker te maken. Nu is het voor multinationals mogelijk om via verschillende landen en fiscale stelsels hun belastingdruk te verlagen.

"We creëren een ondergrens in de winstbelasting voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland", noemt Ter Haar als voorbeeld van een belastingaanpassing. "Nu nog kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Daaraan wil de commissie met deze maatregelen een einde maken."

Internationale samenwerking tegen 'strategisch gedrag'

De adviescommissie stelt dat bovenal internationale samenwerking van groot belang is om een goed functionerend wereldwijd systeem op te tuigen, "zonder ongewenst strategisch gedrag van multinationals".

Op dit moment concurreren landen met verschillende belastingregels, maar de commissie wijst erop dat samenwerking het voor ieder land eerlijker zou maken. Nederland zou voorop moeten lopen in de internationale samenwerking, vindt de commissie. Een Europees stelsel zou een mogelijke oplossing zijn.

Na een motie uit 2019 werd de adviescommissie ingesteld, met de opdracht om te verkennen wat er nodig zou zijn voor een 'eerlijker' belastingstelsel.