Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

100.000 woningen versneld van het gas zonder extra kosten voor huurders

Woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afgesproken om 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te krijgen. Ruim de helft daarvan wordt aangesloten op warmtenetten in stedelijke gebieden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het woensdag gepresenteerde Startmotorkader. De partijen beloven huurders dat het aardgasvrij maken van een woning ze geen extra geld kost.
Door NU.nl

De 100.000 huurwoningen zijn volgens een woordvoerder van woningcorporatiekoepel Aedes opgesplitst in twee delen: woningen waarvan de renovatie versneld wordt en de 'startmotor'. In de laatstgenoemde categorie vallen 55.000 huurwoningen die versneld worden aangesloten op een warmtenet. Dat kan zonder extra kosten, want het Rijk presenteerde hiervoor in maart een subsidie van 200 miljoen euro.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2050 zeven miljoen Nederlandse huizen van het aardgas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord, waar het Startmotorkader een uitwerking van is. In 2030 moet de eerste stap zijn gezet en moeten anderhalf miljoen woningen van het aardgas zijn losgekoppeld.

Volgens de woningcorporaties en warmtebedrijven biedt het akkoord een basis om op lokaal niveau sneller overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en het betaalbaar houden van de warmtelevering.

"Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders erop kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte", zegt waarnemend voorzitter Tonny van de Ven van Aedes over het akkoord.


Lees meer over:

EnergieEconomie

Aanbevolen artikelen