Het UWV heeft de eerste geldbedragen overgemaakt naar ondernemingen als onderdeel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het gaat om ruim 230 miljoen euro aan negenduizend werkgevers.

Het bedrag dat deze donderdag op de rekening van de werkgevers is gestort, is de eerste termijn van hun voorschot. In totaal krijgen deze negenduizend werkgevers een voorschot van bijna 700 miljoen euro.

De andere twee termijnen worden later overgemaakt. Gemiddeld hebben deze werkgevers een geschat omzetverlies van 76 procent opgegeven.

Volgens bestuursvoorzitter Fred Paling zijn de betalingen sneller gegaan dan verwacht. "Daar ben ik heel blij mee. Want dat is waar het om gaat in deze regeling. Dat werkgevers snel geld hebben, zodat salarissen kunnen worden doorbetaald en banen behouden blijven."

Sinds maandag het NOW-loket openging bij UWV hebben ruim 67.000 werkgevers een aanvraag ingediend.