Als gevolg van de coronacrisis zal de stijging van de huizenprijzen dit jaar afvlakken en volgend jaar zelfs gaan dalen, stellen economen van ABN AMRO dinsdag in een bericht over de woningmarkt.

De bank wijst naar verschillende factoren die te maken hebben met de virusuitbraak om de dalende huizenprijzen te verklaren. Inkomens van potentiële huizenkopers komen onder druk te staan vanwege een verwachte groei van het aantal ontslagen, met een daling van het besteedbaar inkomen als gevolg. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect voor de hoogte van de potentiële hypotheek.

De verslechtering van de inkomens van potentiële huizenkopers gaat gepaard met een verhoging van de hypotheekrente en dalende interesse onder vastgoedbeleggers. Om deze redenen verwacht ABN AMRO dat het aantal woningaankopen dit jaar "scherp zal dalen", met een minder scherpe daling in 2021.

De dalende vraag naar woningen zal volgend jaar leiden tot een daling van de huizenprijzen. Dit jaar zullen ze volgens de bank nog wel stijgen, omdat de forse prijsstijgingen van vorig jaar nog doorwerken naar het gemiddelde prijsniveau van dit jaar.

Hoe groot de daling van de huizenprijzen zal zijn, kunnen de economen niet zeggen. "Gegeven de onzekerheid over de duur van de voorzorgsmaatregelen ter beteugeling van het virus, heeft het weinig zin ramingen af te geven voor de huizenprijzen en de woningaankopen. Het hoogst haalbare is de richting aangeven", aldus de ABN AMRO-economen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.