Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft maandag een spoedwetsvoorstel ingediend dat ervoor zou zorgen dat tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis voor een korte periode kunnen worden verlengd.

"In deze tijden is het voor huurders lastig om te zoeken naar andere woonruimte. Zeker als mensen ook nog te maken hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg. Daar is deze spoedwet een oplossing voor", aldus de minister.

De wet moet voorkomen dat huurders, van wie het contract binnenkort verloopt, tijdens de coronacrisis op zoek moeten gaan naar nieuwe woonruimte. Ook moet het verhuurders beschermen. Op dit moment kan een tijdelijk huurcontract namelijk door hen niet met slechts een korte periode worden verlengd, maar alleen worden aangepast naar een contract voor onbepaalde tijd.

Huurders kunnen door de wet een tijdelijke verlenging aanvragen bij de verhuurder. Die laatste hoeft alleen in te stemmen als er voor 1 april nog geen plannen lagen die verlenging bemoeilijken, zoals de verkoop of sloop van de woning. Ook als de verhuurder de woning zelf wil betrekken of als de huurder zich niet goed gedraagt, hoeft het contract niet verlengd te worden.

De wet zal gelden voor contracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020. Contracten kunnen met maximaal drie maanden worden verlengd. Mocht de crisis langer duren, dan kan de spoedwet worden aangepast.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.