Het coronavirus leidt, behalve tot extra ziekmeldingen als gevolg van het virus zelf, ook tot meer ziekmeldingen door de maatregelen zoals die gelden voor het openbare leven en dus ook de werkvloer. Verschillende arbodiensten signaleren pieken in het aantal ziekmeldingen van enkele tientallen procenten. Maar lang niet alle ziekmeldingen zijn terecht.

Zo zegt een deel van de ziek gemelde werknemers dat zij onder normale omstandigheden gewoon door hadden kunnen werken met de klachten die ze hadden. "Het ging doorgaans om verkoudheidsklachten, waarbij nu de richtlijn is om preventief thuis te blijven", stelt HumanTotalCare, waar ArboNed en HumanCapitalCare onder vallen. Maar het is dus niet de bedoeling dat werknemers zich dan ook ziek melden.

"Als een werknemer geen klachten heeft die hem belemmeren zijn werk uit te voeren, moet hij ook niet worden ziek gemeld. Ook niet als hij preventief thuis moet blijven, maar zijn werk het niet toelaat dit werk thuis uit te voeren." Nadat dit duidelijk was gemaakt aan de werkgevers, liep het aantal ziekmeldingen volgens de arbodienstverlener weer snel terug. Maar het blijft hoger dan normaal.

Ook Zorg van de Zaak, een netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven, ziet een duidelijke piek in het aantal ziekmeldingen. "In enkele sectoren, zoals de horeca, leidden de maatregelen tot acute bedrijfssluiting. In alle hectiek zijn ook werknemers ziek gemeld die in normale omstandigheden waren blijven werken."

Werknemers beginnen bijna de file te missen

Oval, de koepel van arbodienstverleners waar zo'n 70 procent bij is aangesloten, wijst erop dat het langdurig thuiswerken, ook gezondheidsrisico's met zich meebrengt. "De psychische belasting voor de werknemers is heel groot", zegt directeur Petra van de Goorbergh. "Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers weten hoe ze daarmee om moeten gaan."

Werknemers die nu vanuit huis werken, zouden zelfs de vermaledijde file missen. "Of in ieder geval de autorit van huis naar werk en vice versa. Dat zorgt toch voor de break tussen werk en privé", weet Van de Goorbergh.

Het is sowieso erg druk bij de arbodiensten, signaleert de branchevereniging. "Werkgevers hebben ook veel vragen over de maatregelen op de werkvloer. En over het thuiswerken. Het is heel belangrijk dat werkgevers kijken of ze daarbij ondersteuning kunnen geven."