Mensen die een schuld hebben bij de overheid of een boete moeten betalen, worden de komende tijd vanwege de coronacrisis milder aangepakt. Dat staat in een brief die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft rondgestuurd naar deurwaarderskantoren en die is ingezien door het AD.

Op deze manier wil het kabinet mensen tegemoet komen die het al financieel moeilijk hebben door de maatregelen rondom het coronavirus.

In de brief van het CJIB staat onder meer dat deurwaarders zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er beslag moet worden gelegd op financiële middelen als banktegoeden, salarissen, eigendommen en woningen.

Ook levert onderwijsorganisatie DUO tijdens de coronamaatregelen geen vorderingen aan bij het CJIB, waardoor mensen die hun studieschuld niet kunnen betalen geen deurwaarder op hun dak krijgen.

'Boetes moeten worden betaald, maar rekening houden met crisis'

Tot slot kunnen mensen die hun boete niet kunnen betalen door de maatregelen uitstel of verlaging van de boete aanvragen. "Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald", aldus de brief.

De versoepelde maatregelen gelden in ieder geval zolang de coronamaatregelen vanuit de overheid gelden. Eerder werd al bekend dat ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor veel meer soorten belasting en dat uitstel kan worden verleend tot 19 juni.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.