AMSTERDAM - Een op de zeven AOW'ers wordt gekort op het overheidspensioen. Dat komt omdat zij tussen hun 15e en 65e een tijd lang niet in Nederland hebben gewoond. Het aantal 65-plussers met een lagere AOW-uitkering neemt snel toe. Dat blijkt uit cijfers van de uitkeringsinstantie SVB.

Op dit moment ontvangen ongeveer 2,5 miljoen mensen AOW. Eind 2004 werden bijna 360.000 gepensioneerden gekort op hun AOW. Eind 1997 kregen nog maar 227.000 AOW'ers een lagere uitkering omdat zij niet vijftig jaar in Nederland hadden gewoond.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) verwacht bovendien dat het aantal gekorte AOW'ers zal blijven stijgen. In 2015 zal het gaan om ongeveer een op de vier van alle AOW'ers op dat moment, aldus de uitkeringsinstantie woensdag.

De AOW voor alleenstaanden bedraagt op dit moment ongeveer 925 euro bruto per maand. Gehuwden ontvangen ieder 632 euro. Ouderen met een zogeheten AOW-gat zijn vaak van buitenlandse afkomst. Het gaat om de mensen die na hun 15e naar Nederland kwamen. Voor ieder jaar geldt een korting van 2 procent op de uitkering.

"Nu de eerste generatie migranten met pensioen gaan, wordt het AOW-gat steeds duidelijker" stelt FNV Bondgenoten. De vakbond begint daarom een informatiecampagne.

"Sommige mensen hebben recht op een aanvullende bijstandsuitkering via de gemeente, maar lang niet iedereen weet dat", aldus de bond. Het gaat hierbij vooral om mensen die geen aanvullend pensioen hebben opgebouwd. FNV Bondgenoten eist bij het kabinet een soepelere AOW-regeling.