In het kielzog van een zeer lage olieprijs en een sterk afgenomen vraag, gaat de prijs van een liter benzine richting een dieptepunt. Aan de pomp wordt nu zo'n 1,50 tot 1,55 euro voor 1 liter Euro 95 gerekend.

"Er kan nog een paar cent af, maar veel lager zal en kan het niet worden", zegt Paul van Selms van United Consumers (UC). De mensen die nog wel op de weg zijn, profiteren ervan. Sinds UC het verloop van de benzineprijs bijhoudt, is de gemiddelde literprijs niet onder 1,05 euro gezakt.

"Dat zal het nooit meer worden, want dat is ongeveer al het bedrag dat nu op 1 liter naar de overheid gaat in de vorm van belasting en accijns", licht Van Selms toe. "De tijden van 1 euro voor 1 liter, komen niet meer terug." Dat was in 2001.

In Italië heeft een aantal grote ketens van tankstations besloten tijdelijk een aantal zaken te sluiten. Van Selms ziet dat in Nederland ook wel gebeuren. "Op zeker moment weegt de omzet niet meer op tegen de kosten." Het gaat dan vooral ook om de afgenomen verkoop in de bijbehorende winkels, waar pompstationhouders hogere marges op halen.

Overigens liggen ook de prijzen van diesel en lpg op heel lage niveaus. Voor diesel komt de literprijs neer op ruwweg 1,25 euro en die van lpg ligt rond de 0,65 euro.