De leiders van de 27 EU-landen zijn het donderdagavond niet eens geworden over een pakket aan economische steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Ze hebben wel afgesproken om over twee weken een nieuwe poging te ondernemen.

Italië, Spanje en Frankrijk willen de geldkraan openzetten, maar Duitsland en Nederland blokkeren dat.

De leiders van de 27 EU-lidstaten hielden zes uur lang een videoconferentie om te praten over het optuigen van een kredietfaciliteit met een omvang van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de verschillende economieën.

Het geld moet komen uit het zogenoemde Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), een permanent noodfonds van de negentien eurolanden. Vrijdag spreekt ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de coronacrisis en eventuele steunmaatregelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.