De vakcentrales van FNV en CNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn redelijk eensgezind in hun reactie op de door het Centraal Planbureau (CPB) geschetste scenario's voor de economie, als gevolg van de coronacrisis. "Het is vanaf nu alle hens aan dek om massawerkloosheid te voorkomen", zo verwoordt CNV het.

"Het bedrijfsleven, het kabinet en de vakbeweging staan zij aan zij om samen door de crisis te komen", melden MKB-Nederland en VNO-NCW. "FNV zal alles eraan doen om te zorgen dat het meest positieve economische scenario van het CPB werkelijkheid wordt", aldus de vakbond.

Alle partijen, zowel de bonden als de werkgeversorganisaties maken zich zorgen om de werkgelegenheid nu het CPB heeft uitgesproken wat al gevreesd werd: Nederland ontkomt niet aan een recessie.

'Herstel moet gericht zijn op zaken die ertoe doen'

"De groep die nu als eerste op straat staat, zijn flexkrachten. Al jaren is deze groep een punt van zorgen van het CNV. Nederland telt twee miljoen mensen met een onzeker contract", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. De vakcentrale dringt er bij het kabinet op aan om flexwerkers zoveel mogelijk zekerheid te geven.

De FNV houdt een breder pleidooi voor een nieuwe start na de crisis. "De FNV vindt dat niet de markt, maar de overheid de richting van een krachtig economisch herstel moet bepalen." De bond laat wel meteen weten welke richting dat volgens hen zou moeten zijn. "Een herstel gericht op zaken die er echt toe doen; gezondheid, zekerheid en veiligheid."

MKB-Nederland en VNO-NCW zeggen op de website: "Doel is dat bedrijven de coronacrisis overleven en dat mensen hun werk of inkomen behouden."