Kleine ondernemers, de middelgrote bedrijven maar ook de allergrootsten; vrijwel alle sectoren voelen de pijn van de economische gevolgen van de coronacrisis. In bepaalde branches loopt de omzet met enkele tientallen procenten terug, in andere is de omzet in één klap tot nul gereduceerd.

Dat komt naar voren uit een donderdag gepubliceerde enquête onder de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW, waar directeuren van meer dan honderdvijftig brancheorganisaties aan hebben meegedaan.

"Binnen een en dezelfde branche komen grote verschillen voor. Zo meldt de binnenvaart een uitval van 40 procent voor het goederenvervoer, maar 100 procent voor de passagiersvaart", melden de organisaties. Ook in de schoonmaakbranche is het beeld opmerkelijk.

"Daar is sprake van krimp en groei tegelijkertijd", constateren MKB en VNO-NCW. Zo is er in de zorg veel meer schoonmaakwerk, maar is dat werk zo goed als stilgevallen in de hotel- en vrijetijdssector en het (lucht)vervoer. "Ook in de uitvaartbranche zijn de berichten tegenstrijdig. Meer mensen overlijden, maar door het verbod op catering zit toch een groot deel van de medewerkers zonder werk."

In een paar sectoren gaat het juist goed

De vertegenwoordigers van de diverse sectoren zijn ook zeker niet optimistisch naar de toekomst toe. "Meer dan de helft ervaart al problemen in de productieketen met toeleveranciers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om onderdelen die niet geleverd worden en handelsbelemmeringen", zo komt naar voren uit de enquête. De helft van de ondernemers verwacht dan ook voor de komende maanden nog forse omzetverliezen.

Heel veel bedrijven - meer dan 80 procent van de ondervraagde branchedirecteuren geeft dit aan - zullen aanspraak moeten maken op extra financiering of krediet.

Ook verwacht de meerderheid dat de werkgelegenheid binnen de sector zal afnemen, of dat beperkt of sterk is, verschilt wel per categorie. In een paar sectoren gaat het ondanks of juist dankzij de coronacrisis wel goed. "Dat gaat dan om bedrijven in bijvoorbeeld online handel, supermarkten of producenten van medische middelen."