Door de corona-uitbraak zien huis-aan-huiskranten hun advertentiemarkt opdrogen, en daarmee hun enige bron van inkomsten. Branchevereniging NNP, die de bijna vierhonderd gratis bladen van Nederland vertegenwoordigt, vraagt daarom namens alle uitgevers het kabinet om extra financiële steun.

"De maatregelen die het kabinet tot nu toe genomen heeft bieden enig soelaas, maar houden geen rekening met het feit dat het voor een ongestoorde nieuwsvoorziening van cruciaal belang is dat de huis-aan-huiskranten wekelijks blijven uitkomen", schrijft de branchevereniging.

Volgens NNP zijn er nu al kranten die noodgedwongen hun oplages omlaag hebben geschroefd. Dit zou dreigen voor veel huis-aan-huisbladen, omdat de kosten hoger worden dan de inkomsten.

"De uitgevers vinden dat het in deze tijden van corona essentieel is dat relevante informatie iedereen in de samenleving bereikt", aldus de branchevereniging. Vooral ouderen zouden voor hun nieuws en informatie over lokale initiatieven en hulp afhankelijk zijn van de bladen.