Het loopt storm met de zpp-bijstandaanvragen in de grote steden. Sinds deze en vorige week is het aantal aanmeldingen explosief gestegen, aldus woordvoerders van de grote gemeenten.

Het kabinet kondigde de afgelopen week een pakket maatregelen aan ter waarde van zeker 250 miljoen euro om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is een versimpelde bijstand voor zzp'ers. Via een versimpelde toets komen zzp'ers in aanmerking voor bijstand.

Maandag ging deze versimpeling bij veel gemeenten al in. "De aanmeldingen blijven binnenstromen", aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "Vorige week, in aanloop naar het maatregelenpakket, hadden we zo'n zevenhonderd aanmeldingen. Maandagavond waren dat er al bijna drieduizend en het aantal blijft oplopen", aldus de woordvoerder. Onder normale omstandigheden ontvangt de gemeente Utrecht ongeveer tien aanmeldingen per week.

Ook in Den Haag loopt het aantal fors op. "We zitten nu op een totaal van drieduizend, maar hier zitten ook heel veel vragen tussen. Ondernemers weten niet goed waar ze aan toe zijn", aldus een woordvoerder. "We hebben veel extra medewerkers ingezet om alle vragen te kunnen beantwoorden."

Zuidelijker, in de regio Rotterdam is de situatie niet anders. "De regio zit nu op zevenduizend aanmeldingen van zzp'ers die extra steun kunnen gebruiken. Een enorme stijging en een behoorlijke klus om al deze aanmeldingen door te nemen", zo vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Amsterdam spant de kroon. "Gerekend sinds 1 maart hebben we ruim achttienduizend aanmeldingen binnen. Met name afgelopen maandag groeide het aantal flink. Zo'n vierduizend mensen meldden zich toen bij het loket", aldus een woordvoerder.