Het Amerikaanse Congres is het woensdag na dagenlang onderhandelen eens geworden over een economisch steunpakket ter waarde van 2 biljoen dollar (1,85 biljoen euro). Het pakket is nodig om de impact van het coronavirus op de Amerikaanse economie te verzachten. Twee eerdere pogingen om tot een akkoord te komen mislukten.

Volg dit verhaal Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

Het pakket bestaat onder meer uit geld dat vrijelijk uitgeleend kan worden aan bedrijven en directe betalingen aan Amerikaanse gezinnen. Ook wordt geld vrijgemaakt voor werkloosheidsuitkeringen.

Zo is er een bedrag van 500 miljard dollar vrijgemaakt om grote bedrijven een financiële injectie te geven via het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Voor het midden- en kleinbedrijf is 367 miljard dollar gereserveerd. Het geld is bedoeld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus moeilijk lonen kunnen uitbetalen.

Een ander onderdeel van het pakket is een directe betaling aan Amerikaanse burgers. Volwassenen die tot 75.000 dollar per jaar verdienen, kunnen een cheque van maximaal 1.200 dollar in de brievenbus verwachten.

Ook maakt de Amerikaanse regering 130 miljard dollar vrij voor ziekenhuizen. Daarnaast komt er een stimuleringsfonds ter waarde van 150 miljard voor staten en gemeentebesturen.

Noot: Het Engelse 'trillion' wordt in dit artikel correct vertaald naar het Nederlandse 'biljoen' (twaalf nullen). NU.nl ontvangt veel bijdragen van bezoekers die stellen dat het moet worden vertaald als 'miljard' (negen nullen) of 'triljoen' (achttien nullen). Dit is onjuist.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.