Het kabinet maakt 200 miljoen euro vrij voor het aardgasvrij maken van huurwoningen door aan te sluiten op een lokaal of regionaal warmtenet. In totaal komen 55.000 huurwoningen in aanmerking voor het subsidiepotje, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag. Per woning wordt er maximaal 5.000 euro aan subsidie toegekend.

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), die al op Prinsjesdag werd aangekondigd, is bedoeld voor verhuurders die hun woningen willen aansluiten op een warmtenet. De subsidie kan onder meer worden gebruikt voor het weghalen van de oude cv-ketel of het verleggen van leidingen.

Verhuurders van woningen die al op een warmtenet aangesloten zijn en waarin nu nog aardgas wordt gebruikt voor koken of het verwarmen van water, kunnen ook een beroep doen op de regeling.

De subsidieregeling zal vanaf 1 mei beschikbaar zijn en kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).