Het consumentenvertrouwen is in maart op peil gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Wel zijn consumenten negatiever geworden over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden.

Het consumentenvertrouwen kwam in maart uit op -2, hetzelfde cijfer als een maand eerder. De deelindicator voor de economische situatie voor de komende twaalf maanden daalde van -5 naar -8.

Het CBS merkt op dat het effect van de uitbraak van het coronavirus waarschijnlijk nog niet goed zichtbaar was, omdat de meeste respondenten voor 12 maart hadden gereageerd. Wel ziet het statistiekbureau een dalende trend in de reacties die sinds 12 maart zijn binnengekomen.

Hoewel het oordeel over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden verslechtert, wordt dit gecompenseerd door een positiever oordeel over de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden.