DEN HAAG - Het CDA en de VVD vinden dat werknemers volgend jaar bij de Belastingdienst zelf moeten aangeven of ze van plan zijn veel privé te rijden met hun auto van de zaak. Daarmee willen de regeringspartijen voorkomen dat werkgevers door een plan van staatssecretaris Wijn van Financiën worden opgezadeld met veel papieren rompslomp, aldus de Tweede-Kamerleden Dezentjé Hamming (CDA) en De Neree tot Babberich (VVD) woensdag.

Volgens het plan van Wijn moeten werkgevers gaan bijhouden of hun werknemers meer dan 500 kilometer privé rijden in de auto van de zaak. Zo ja, dan zijn werkgevers verplicht 22 procent van de cataloguswaarde van het voertuig bij het loon op te tellen en de fiscale bijstelling via het salaris te verrekenen.

"Ik zou zeggen: laat een ambtenaar van Wijn stage lopen bij de boekhouder van een klein bedrijf. Dan ziet hij wat voor een administratieve problemen het plan oplevert", stelde Dezentjé. Zij gaat de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde stellen tijdens de behandeling van het belastingplan in november.

Het CDA en de VVD verwachten dat alles een stuk eenvoudiger kan door werknemers aan het begin van het jaar de keuze te geven. De Neree: "Diegenen die bij de Belastingdienst een verklaring afleggen dat ze niet meer dan 500 kilometer met de auto rijden, krijgen geen fiscale bijtelling. Net als nu moeten ze bijhouden hoeveel zij privé rijden en worden ze daarop aan het eind van het jaar afgerekend. Als er geen verklaring bij de fiscus is ingediend, kan de werkgever automatisch de loonbelasting inhouden."