De dekkingsgraden van pensioenfondsen vielen eind februari flink lager uit door de onrust rond het coronavirus op de beurzen. Ambtenaren- en onderwijsfonds ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, zag de dekkingsgraad met maar liefst 5,4 procentpunt dalen naar 88,7 procent.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

De dekkingsgraad daalde doordat de bezittingen in waarde daalden. Aandelen kelderden in februari uit vrees voor de economische schade die het COVID-19-virus kan aanrichten. Hierdoor nam de dekkingsgraad bij ABP met 2,1 procentpunt af.

Tegelijkertijd daalde de rekenrente doordat beleggers 'vluchtten' in staatsobligaties. Hierdoor daalde de dekkingsgraad bij ABP met nog eens 3,2 procentpunt.

Bij andere pensioenfondsen gebeurde hetzelfde. PMT, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PME zagen de dekkingsgraden dalen naar respectievelijk 92,3 procent, 90,4 procent en 92,3 procent.

De flinke koersdalingen op de beurzen van maart zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Als de situatie niet verbetert, dan zullen de dekkingsgraden waarschijnlijk nog lager uitvallen.

De dalingen hebben voorlopig geen gevolgen voor deelnemers. De stand van zaken op 31 december van dit jaar is bepalend voor het wel of niet verlagen van de pensioenen. Wel geven de fondsen nu al aan dat de kans op verlaging in 2021 er zeker is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.