Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag voor een minimumleeftijd van zestien jaar voor maaltijdbezorgers.

In een motie van D66 wordt het kabinet opgeroepen het verbod zo snel mogelijk in te voeren. Meerdere ernstige ongelukken waarbij jonge tieners laat aan het werk waren als maaltijdbezorger vormden de aanleiding voor het verzoek.

Eerder noemde de Inspectie SZW het al maatschappelijk onwenselijk dat tieners onder de zestien werken als maaltijdbezorger. Op basis van onderzoek onder 178 bedrijven kwam de voormalige Arbeidsinspectie tot de conclusie dat het bezorgen van maaltijden grote risico's met zich meebrengt. Onder meer het gebruik van snelle e-bikes is een risicofactor.

Tieners onder de zestien mogen wel werken, maar alleen zogenoemde lichte arbeid verrichten. Volgens de Inspectie SZW valt het bezorgen van maaltijden onder een hoge werkdruk daar niet onder.

De Inspectie SZW constateerde dat er geregeld ongelukken gebeuren met jonge bezorgers en raadde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om een expliciet verbod in te voeren. Staatssecretaris Tamara van Ark zegde toe met een oplossing te komen, maar de Kamer dringt er nu op aan snel met een oplossing te komen.