Ziekenhuisbestuurders, de aandeelhouder en zorgverzekeraars hebben te lang volgehouden dat het MC Slotervaartziekenhuis en de MC IJsselmeerziekenhuizen er goed voor stonden. Hierdoor kregen zorgautoriteiten en overheidsinstanties pas veel te laat door dat de zorginstellingen in financieel noodweer terecht waren gekomen, stelt de Commissie-Van Manen woensdag in een rapport over de faillissementen van de ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland.

De ziekenhuizen werden eind 2018 failliet verklaard, twee dagen na de aanvraag van uitstel van betaling. De commissie komt tot de conclusie dat de oorzaak van het snelle faillissement van de ziekenhuizen van Loek Winter niet bij één iemand ligt, maar dat het juist heeft kunnen gebeuren door een combinatie van meerdere, "unieke" factoren, aldus de commissie onder leiding van Jaap van Manen.

Door dalende patiëntenaantallen in combinatie met stijgende kosten kwamen de ziekenhuizen in eerste instantie in de problemen en werden ze steeds afhankelijker van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Plannen om de situatie onder controle te krijgen kwamen er wel, maar kregen weinig steun van de medische staf, onder meer door moeizame verhoudingen met bestuurders en aandeelhouders, schrijft de commissie.

Financiële informatie werd nauwelijks gedeeld

Vanuit het bestuur van de ziekenhuizen werd er tegelijkertijd mondjesmaat informatie gedeeld over de financiën van de ziekenhuizen. Partijen die intussen hadden kunnen ingrijpen, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kregen daardoor veel te laat door dat er problemen waren bij de ziekenhuizen.

De partijen die tussenbeide hadden kunnen komen, reageerden vervolgens laks. Zij gingen er volgens de onderzoekscommissie van uit dat de zorgverzekeraar en ziekenhuizen er uiteindelijk onderling wel uit zouden komen en dat het ook bij een onverhoopt faillissement "uiteindelijk wel goed zou komen".

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde eind vorig jaar al dat de faillissementen tot "onnodig veel onrust en onduidelijkheid" geleid hadden en de veiligheid van de patiënten in het geding was.

Slotervaartziekenhuis failliet: 'Eén grote huilpartij'
81
Video
Slotervaartziekenhuis failliet: 'Eén grote huilpartij'