Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie ietsjes harder gaat groeien dan eerder verwacht, meldt het CPB dinsdag. Het planbureau gaat uit van een economische groei van 1,4 procent, 0,1 procentpunt hoger dan een eerdere voorspelling in december. Het CPB waarschuwt wel dat de uitbraak van het coronavirus de raming wel onzeker maakt.

De economische groei voor dit jaar wordt onder meer hoger ingeschat door de gang van zaken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het CPB merkt op dat de krappe arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen, wat gecombineerd met een lastenverlichting leidt tot een hogere koopkracht. Daardoor zal de koopkracht dit jaar toenemen naar 2,1 procent, schrijft het planbureau.

Het CPB maakt wel de kanttekening dat de economische impact van het coronavirus op dit moment nog moeilijk te voorspellen is. Bij de raming is uitgegaan van een scenario waarin de uitbraak van het virus snel onder controle komt.

Het planbureau heeft ook een scenario opgesteld waarin de COVID-19-uitbraak niet snel wordt aangepakt en zich verder verspreidt. In dat geval kost het coronavirus de economische groei de komende twee jaar 0,8 procentpunten: 0,5 in 2020, 0,3 in 2021. In dat geval zou de economische groei dit jaar uitkomen op rond de 1 procent.

"Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie. Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden", schrijft de nieuwbakken CPB-directeur Pieter Hasekamp.