Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Woningcorporaties verwachten meer tijdelijke woningen te bouwen

Woningcorporaties willen de komende jaren meer tijdelijke woningen bouwen, maar zien veel beren op de weg om de ambitie van tienduizend woningen per jaar te realiseren. Tijdelijke woningen zijn huizen voor een periode van vijftien jaar op locaties die tijdelijk beschikbaar zijn en die bij uitstek geschikt zouden zijn voor zogenoemde spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, starters of studenten.
Door NU.nl

Woningcorporatiekoepel Aedes stelt dat procedures korter moeten worden, meer locaties beschikbaar gesteld moeten worden en de grondprijzen aangepast moeten worden om het doel van tienduizend woningen per jaar te bereiken. Zo meldt de koepel dinsdag na onderzoek onder 86 woningcorporaties. In 2017 en 2018 bleef het aantal gebouwde tijdelijke woningen steken rond de vijftienhonderd.

Tijdelijke woningen zijn modulaire woningen die relatief snel kunnen worden neergezet en ook weer worden weggehaald. Voor dit type huizen geldt geen verhuurdersheffing, wat de bouw van dergelijke huizen voor corporaties aantrekkelijker maakt. Maar als het lang duurt om zo'n huis neer te zetten, valt volgens Aedes het voordeel weg, aangezien de woning na vijftien jaar weer weg moet.

"In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen", aldus Aedes. "Die keuze is deels noodgedwongen; de druk op de woningmarkt in een aantal regio's vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers." Bijna drie op de tien corporaties geloven niet in de tijdelijke woning, die kiezen uitsluitend voor de bouw van permanente huizen.

De tijdelijke woningen worden door woningbouwverenigingen ook gebruikt voor bewoning door huurders van wie hun huis wordt gerenoveerd.


Lees meer over:

Economie

Aanbevolen artikelen