Een kwart van alle rijksambtenaren werkt bij de Belastingdienst, maar de dienst nam in 2018 bijna de helft van de strafontslagen voor zijn rekening. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag op basis van onder andere cijfers van het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt.

Strafontslag is de zwaarste arbeidsrechtelijke sanctie die de overheid kan opleggen bij integriteitsschendingen: werknemers hebben daarna geen recht op een uitkering. In 2018 kregen 71 ambtenaren te maken met de maatregel, 31 van hen werkten voor de Belastingdienst.

Afgelopen jaar werden dertig medewerkers van de Belastingdienst ontslagen. "Hoewel er over 2019 nog geen cijfers zijn voor de hele rijksdienst, is het zeer waarschijnlijk dat de fiscus opnieuw oververtegenwoordigd is", schrijft het FD. "Het totale aantal ontslagen als disciplinaire straf bij de rijksdienst daalt namelijk gestaag sinds 2014."

De vakbonden vinden dat de Belastingdienst te snel een straf oplegt als medewerkers een fout maken.