De gemeente Amsterdam wil een vergunningenstelsel invoeren voor de verhuur van woningen via Airbnb in de hoofdstad. De wens van de gemeente volgt na een uitspraak van de Raad van State (RvS), waarin het woningverhuurbeleid van Amsterdam onderuit werd gehaald.

De RvS oordeelde eind januari dat het verhuren van je woning aan toeristen zonder vergunning neerkomt op het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad, en dat is verboden volgens de Huisvestingswet. Amsterdam maakte jarenlang een uitzondering op de regel, door mensen hun huizen te laten verhuren als ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Na de uitspraak van het hoogste rechterlijke orgaan mocht dat niet meer.

Amsterdam moest daardoor op zoek naar een andere manier om de verhuur van woningen legaal te maken. Eerder leek het erop dat de gemeente zou wachten op de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Maar omdat de wet nog even op zich laat wachten, wil Amsterdam nu toch een vergunningenstelsel invoeren.

Het vergunningenstelsel houdt in dat mensen die een woning willen verhuren aan bijvoorbeeld toeristen, daarvoor een vergunning aan moeten vragen bij de gemeente.

Wanneer het vergunningenstelsel ingevoerd zal worden, is nog niet bekend. De gemeente onderzoekt nu hoe snel dit kan gebeuren.