De overslag van containers in de Rotterdamse haven, een goede indicator voor de stand van de wereldeconomie, is in de tweede helft van het afgelopen jaar gestagneerd.

De hoeveelheid containers die geladen en gelost werden, nam over heel 2019 nog toe met 1,5 procent. Maar die groei zat vooral in de eerste zes maanden van het jaar. Voor dit jaar verwacht de haven dat het volume aan goederen dat in containers wordt vervoerd, met 1 procentpunt daalt als gevolg van het coronavirus.

"Na een goede start in het eerste half jaar is de containeroverslag vrijwel niet gegroeid in de tweede jaarhelft", aldus het Havenbedrijf Rotterdam donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. "De economische groei in de EU loopt iets terug, met name als gevolg van minder industriële productie in Duitsland. Daarnaast zijn in november en december afvaarten geschrapt vanuit Azië als gevolg van teruggelopen productie en afnemende groei van de wereldhandel."

De overslag van ruwe olie in de Rotterdamse haven kwam afgelopen jaar voor het vijfde jaar op rij uit boven de 100 miljoen ton. Het volume vergeleken met een jaar eerder groeide met bijna 4 procent. "Raffinaderijen die gevestigd zijn in Rotterdam, of aan Rotterdam zijn verbonden, hebben na investeringen in de afgelopen jaren hun productiecapaciteit opgevoerd waardoor zij in 2019 meer ruwe olie konden raffineren", aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Ook is de laatste maanden meer voorraad van olie opgebouwd. In totaal groeide de overslag van goederen in de Rotterdamse haven het afgelopen jaar nauwelijks: van 469 miljoen ton in 2018 tot 469,4 miljoen ton dit jaar. Behalve meer ruwe olie werden ook meer containers geladen en gelost en werd meer vloeibaar gas (LNG) en biomassa via de haven vervoerd. "De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf een daling te zien."

Het is volgens het Havenbedrijf niet erg dat de totale overslag niet of nauwelijks toeneemt. "Het succes van een moderne haven wordt niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag. De vraag naar enkel meer overslagcapaciteit is veranderd in de vraag naar een betere, snellere en bovenal slimmere haven."