Huiseigenaren en woningcorporaties zijn meer geld kwijt dan verwacht aan het verduurzamen van woningen, blijkt donderdag uit onderzoek van AD. Het dagblad schrijft dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft toegegeven dat het de kosten voor de verduurzaming van woningen te laag te hebben ingeschat, maar zegt in een reactie nog achter de berekening te staan.

Het planbureau berekende vorig jaar wat de kosten zijn van de maatregelen in het Klimaatakkoord. Onderdeel van het akkoord zijn de kosten voor de vergroening van Nederlandse woningen. Uit de berekeningen van het PBL bleek dat woningcorporaties honderden miljoenen kwijt zouden zijn aan maatregelen, zoals verbeterde isolatie van woningen en huizen van het gas afhalen.

AD schrijft echter dat deze berekeningen niet kloppen. "Maar van een kostbare rekenfout is geen sprake, de kosten blijven binnen de bandbreedte", zegt PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst in een reactie tegen NRC. Het dagblad schreef onder meer dat PBL geen rekening heeft gehouden met de extra kosten die aannemers in rekening brengen voor winst en risico, maar in een toelichting schrijft PBL dat het planbureau dat wel heeft gedaan.

Het planbureau zou ook bepaalde kosten voor architecten, constructeurs en installatieadviseurs, die geplande renovaties moeten voorzien van klimaatmaatregelen, niet mee hebben genomen. Dat klopt niet volgens het planbureau. "Door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers, niet meegenomen." Daarnaast schrijft het dagblad dat het rentepercentage aan corporaties voor verduurzaming te laag ingeschat zijn, maar ook dat nuanceert het planbureau. PBL zegt in een reactie dat het om een verschil in een rekenmethode gaat.

Wooncorporatiekoepel Aedes laat tegenover het dagblad weten dat de vergroeningskosten zo'n 40 tot 50 procent hoger liggen dan het planbureau vorig jaar berekende, maar dat klopt volgens het PBL niet. Aedes berekende dit volgens PBL vanuit een geheel anders perspectief. De nationale kosten staan niet gelijk aan kosten voor woningeigenaren, waar Aedes het over heeft, schrijft het planbureau. "Als we deze kosten op basis van actuele gegevens en inzichten opnieuw zouden berekenen, verwachten we dat de nationale kosten slechts enkele procenten hoger zullen uitkomen", aldus het PBL.