De wereldwijde CO2-uitstoot door de productie van energie is in 2019 afgevlakt, terwijl een verdere stijging werd verwacht, meldt het internationale energieagentschap (IEA) dinsdag op basis van nieuwe data. Dit duidt er volgens de instelling op dat de energietransitie flink op weg is, wat reden voor optimisme is.

Emissies kunnen dit decennium naar verwachting behoorlijk omlaag worden gebracht, aldus het IEA.

De energiegerelateerde uitstoot kwam in 2019 - net als in 2018 - uit op 33 gigaton, terwijl de wereldeconomie in het afgelopen jaar groeide met 2,9 procent. Economische groei heeft doorgaans juist een grotere uitstoot tot gevolg.

Milder weer in verschillende landen en een kleinere economische groei in enkele opkomende markten zijn factoren die meewegen, maar volgens het IEA komt de uitstootafvlakking vooral door een toename van hernieuwbare energiebronnen als zonne- en windenergie. Ook de overstap van steenkool naar aardgas en meer kernenergie helpt de uitstoot binnen de perken te houden.

"We moeten hard werken om ervoor te zorgen dat 2019 wordt herinnerd als de laatste piek in de wereldwijde emissies, en niet slechts als een pauze van de groei", aldus Fatih Birol, de uitvoerend directeur van het IEA.