Minister Sigrid Kaag hoopt op de steun van het parlement voor het omstreden CETA-verdrag. De minister deed de oproep vrijdagavond in het tv-programma EenVandaag.

Op donderdag 13 februari bespreekt de Tweede Kamer het handelsverdrag tussen Canada en de EU. Dit werd in 2017 al goedgekeurd door het Europees Parlement. Enkele lidstaten moeten echter nog instemmen. Kaag maakt zich zorgen over het gebrek aan steun vanuit de Kamer voor het akkoord.

Hoewel coalitiepartners VVD, CDA en D66 voorstander zijn van het CETA-akkoord, lijkt de ChristenUnie zich niet achter het verdrag te scharen. Ook de PvdA - eerder nog voorstander van het controversiële handelsverdrag - heeft haar steun ingetrokken. De goedkeuring van beide partijen is noodzakelijk om Kaag en de regering aan een meerderheid te helpen.

De minster voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking benadrukt het belang van CETA voor de vrijhandel tussen de EU en Canada. Ook moet het veel activiteiten tussen beide machtsblokken goedkoper maken. Tegenstanders vinden dat het vrijhandelsverdrag vooral goed is voor grote bedrijven en juist nadelige gevolgen heeft voor onder meer het milieu en gewone burgers.

Een belangrijk deel van het verdrag is sinds 21 september 2017 van kracht. Om het CETA-akkoord volledig in werking te laten treden is ook goedkeuring van het Nederlandse parlement nodig. Dit betekent dat naast de steun van de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan.