Finland stelt de duur van het betaalde partnerverlof naar boven bij en maakt het even lang als het zwangerschapsverlof. Dat heeft de regering van het land, die het een "radicale hervorming" noemt, woensdag aangekondigd.

Het partnerverlof wordt hiermee verlengd tot bijna zeven maanden - bijna het dubbele van de bestaande regeling. Van die maanden kan door de partner overigens wel de helft van de dagen worden 'gedoneerd' om het zwangerschapsverlof te verlengen.

Het doel van de maatregel is onder meer om gendergelijkheid te bevorderen. Zo zorgt een langer partnerverlof voor een eerlijkere verdeling van zorgtaken. Dat zou uiteindelijk ook zijn uitwerking hebben op gelijke beloning voor gelijk werk, zegt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Aino-Kaisa Pekonen.

Vooral vrouwen zijn van oudsher langer uit de running na het krijgen van een kind, en gaan nadien ook vaker minder werken, wat allebei een negatieve invloed heeft op het loon van vrouwen. Door een gelijkere verdeling, zou dit effect kleiner worden of mogelijk zelfs verdwijnen.

'Gelijkheid ontstaat niet vanzelf'

De maatregel moet verder het teruglopende geboortecijfer opvijzelen. Minister Pekonen verwijst hierbij naar landen als Zweden en IJsland, waar socialere verlofregelingen het aantal geboortes ten goede zijn gekomen.

De Finse regering, die bestaat uit een coalitie van vijf partijen met elk een vrouw als partijleider, kondigde tijdens het aantreden afgelopen december al aan dat het bereiken van gendergelijkheid een prioriteit zou zijn in het beleid. Premier Sanna Marin stelde onlangs tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos dat maatregelen nodig zijn, omdat gelijkheid "niet uit zichzelf ontstaat".