Steeds meer woningen in Amsterdam worden opgekocht om te verhuren. Hoewel het aantal woningen in de stad de laatste twee jaar met dertienduizend toenam, steeg het aantal particuliere huurwoningen met twintigduizend. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2019.

In tegenstelling tot voorgaande jaren daalde het aantal koopwoningen vorig jaar met drieduizend. Niet alleen bevestigt dat opnieuw dat woningen worden opgekocht om te verhuren (buy-to-let), maar ook dat er een nieuwe trend gaande is waarbij mensen hun koophuis aanhouden om te verhuren, wanneer ze een nieuwe woning kopen of gaan samenwonen (leave-to-let).

Het aandeel dure huur- en koopwoningen is opnieuw toegenomen, tot meer dan een derde van de totale woningvoorraad. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen nog moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden, aldus de gemeente. De gemiddelde huurprijs in de particuliere vrije sector was de afgelopen twee jaar 1.286 euro.

Volgens wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) wordt de druk op de woningmarkt alleen maar groter. "De vraag om sociale en middeldure woningen is enorm, maar er komen juist nog meer dure woningen. Daarom is het nodig om in te grijpen om bestaande sociale en middeldure woningen te beschermen en er alles aan te doen om nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen."

Zelfwoonplicht is mogelijke oplossing

Ivens heeft zijn hoop gevestigd op zijn zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat alleen de koper van het huis in de woning mag intrekken. Ook is er met woningcorporaties afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in de stad weer zal toenemen.

"De Amsterdamse corporaties kunnen een groei realiseren van 750 sociale huurwoningen per jaar. Tot en met 2023 is dat een toename met drieduizend woningen. Daarbovenop realiseren we elfhonderd middeldure huurwoningen ", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.