Het budget van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), een subsidie voor groene energie, moet worden verruimd. Dat schrijven diverse ondernemers-, branche- en milieuorganisaties en vier grote gemeenten woensdag in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Op dit moment lopen volgens hen zesduizend aanvragers van de subsidie de kans afgewezen te worden.

Tijdens de najaarsinschrijving van 2019 kwamen er maar liefst 7.251 aanvragen voor de SDE+-subsidie binnen. Het bedrag dat beschikbaar werd gesteld voor deze inschrijvingsperiode is 5 miljard euro, maar zou volgens de ondertekenaars met terugwerkende kracht met 2,5 miljard euro moeten worden verhoogd.

Anders wordt met de projecten een flinke milieuwinst misgelopen, stellen de partijen in hun brief. Het zou voor 2020 neerkomen op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie.

"Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14 procent hernieuwbare energie en 25 procent CO2-emissiereductie binnen bereik komen." Zo voorkomt Nederland bovendien boetes vanuit Brussel.

Vooral projecten met zonnepanelen op daken en op land zouden worden afgewezen, terwijl juist die volgens de briefschrijvers gemakkelijk te realiseren zijn en snel milieuwinst opleveren.