Steeds meer Nederlandse boeren verzekeren zich tegen schade door extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenval en langere periodes van droogte, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een rondgang van NU.nl langs verzekeraars.

Waar in 2013 nog slechts 600 boeren een gesubsidieerde verzekering tegen schade door bijvoorbeeld regenval, strenge vorst, storm of droogte hadden, is dat aantal vorig jaar opgeklommen tot 1.940.

"Er is zeker meer belangstelling", zegt directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel, een verzekeraar die brede weersverzekeringen aanbiedt. "Dit jaar zijn al veel nieuwe offerteaanvragen gedaan. Dat moet in de komende maanden leiden tot meer verzekeringen."

Om de extra vraag naar de verzekeringen op te vangen, heeft de RVO de subsidiepot met nog eens 15 procent aangevuld.

Steeds extremere weersomstandigheden

De vraag groeit, omdat de kans op schade door extreme weersomstandigheden de afgelopen jaren is toegenomen, legt directeur Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw uit.

Nederland kampt inmiddels vaker met extreme regenval in korte periodes en in bepaalde delen van Nederland is vaker sprake van extreme droogte.

"Mensen zijn zich er meer van bewust dat droogte ook in Nederland een fenomeen kan zijn", vertelt AgriVer-directeur Marien Boersma. "En dan ben je sneller bereid om er wat tegen te ondernemen."

Verzekering goedkoper en drempel is verlaagd

Het belangrijkste argument voor de toegenomen interesse in 2020 is volgens de verzekeraars een wijziging van de regels.

De brede weersverzekering is per 1 januari namelijk betaalbaarder en toegankelijker geworden. De assurantiebelasting van 21 procent is weggevallen, waardoor een boer een lager bedrag betaalt voor het verzekeren van zijn gewassen.

Daarnaast is de subsidiedrempel voor boeren verlaagd van 30 naar 20 procent. Daardoor kan een boer al een schadevergoeding vragen wanneer 20 procent van de oogst mislukt is door weersomstandigheden. In 2019 kon dit pas als 30 procent van de oogst was beschadigd.