Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk emigreert, is in twintig jaar tijd niet zo laag geweest, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In 2019 emigreerden 2.600 Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren dat er nog 4.300.

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks naar het Verenigd Koninkrijk emigreert, neemt al sinds 2015 sterk af.

Sinds dat jaar neemt het aantal Britten dat naar Nederland emigreert juist toe. 6.700 Britten verhuisden afgelopen jaar naar ons land, een toename van 60 procent ten opzichte van 2015.

Tegelijkertijd keerden meer Britten vanuit Nederland terug naar het Verenigd Koninkrijk. In 2019 nam dit aantal met enkele honderden toe naar ruim drieduizend.

Ook emigreerden meer Britten naar andere landen binnen de Europese Unie. Het aantal EU-inwoners dat naar het Verenigd Koninkrijk is vertrokken, is sinds begin 2016 juist met een derde afgenomen. Het aantal EU-burgers dat vanuit het Verenigd Koninkrijk terugkeerde naar het land vanwaaruit ze zijn geëmigreerd, is in dezelfde periode verdubbeld.

Ook andere nationaliteiten verruilen het VK voor Nederland

Ook verhuizen meer mensen met andere nationaliteiten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Vooral veel Polen, Spanjaarden, Italianen en Fransen verruilen het Verenigd Koninkrijk voor ons land. Vanuit Nederland trekken er naast Nederlanders ook veel Somaliërs naar het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal mensen dat van buiten de EU naar het Verenigd Koninkrijk emigreert, is de afgelopen vijf jaar wel toegenomen. Het aantal mensen uit die groep die het land later weer verlaten, blijft constant.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdag de EU, nadat een meerderheid van de Britten op 23 juni 2016 in een referendum voor een vertrek heeft gestemd. Mogelijk hangt de afname van het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk emigreert en vice versa samen met de Brexit.