Het Nederlandse belastingklimaat, die ruimte biedt aan brievenbusfirma's, kost de wereld naar schatting 22 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een berekening van hoogleraar economie Arjan Lejour van Tilburg University, schrijft Trouw donderdag. Hij concludeert daarnaast dat Nederland zelf ook geld misloopt, dat als vennootschapsbelasting geïnd had kunnen worden.

Eerder schatte het Europees Parlement dat de belastingontwijking via Nederland andere EU-landen zo'n 11 miljard euro zou kosten.

Volgens Lejour is dat bedrag dus ongeveer twee keer zo hoog. Hij berekende het gemiddelde van de resultaten van tien internationale onderzoeken naar wereldwijd belastingvoordeel. Hij berekende het Nederlandse aandeel op basis van de buitenlandse investeringen die het land binnenkomen en meteen weer uitstromen.

De hoogleraar publiceerde al meerdere onderzoeken over de status van Nederland als 'doorsluisland'. Buitenlandse multinationals besparen veel geld door de winst van dochterondernemingen door ons land te sluizen via brievenbusfirma's die ze hier opzetten. Zo lopen de landen waar de winst wordt gemaakt belasting mis.

Nederland loopt volgens Lejour 1 tot 2,5 miljard mis

Nederland houdt er overigens bijna niets aan over, stelt de hoogleraar. De Belastingdienst heft namelijk geen belasting over het geld. Lejour noemt de praktijk maatschappelijk onwenselijk. "Het druist in tegen de geest van de wet. De brievenbusfirma’s die dit doorsluizen mogelijk maken, hebben geen enkele andere functie dan het ontwijken van belasting."

De hoogleraar concludeert hiernaast in zijn inaugurele rede dat Nederland waarschijnlijk tussen de 1 en 2,5 miljard euro aan vennootschapsbelasting misloopt. Multinationals hanteren "ingewikkelde financiële structuren" om weinig tot geen winstbelasting te hoeven betalen.

"Lejour baseert dat bedrag op een inschatting die hij heeft gemaakt aan de hand van eigen onderzoek met verschillende coauteurs, de internationale literatuur, statistisch cijfermateriaal en economische theorie", aldus de universiteit.